Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε τα έπιπλα και τις συσκευές σας, από υψηλά διαμερίσματα κάνοντας χρήση ανυψωτικού μηχανήματος. Έχουμε τη δυνατότητα να μετακομίσουμε αντικείμενα με μεγάλο όγκο και βάρος.